Råfrekk tjuv fanga på video

Køyrer «avistriks» og stikk av med mobiltelefonen på disken.