– Det handlar om å kontrollere pusten og kvele hosten, sånn at ein ikkje driv og hostar og hostar og går i desse hostekulene som ein blir sliten av, seier spesialfysioterapeut Oddbjørg Jónsdóttir ved Akershus universitetssjukehus (Ahus) til NTB.

Ho har hjelpt mange innlagde pasientar gjennom covid-19-sjukdom og fortel at forståing for kvilestillingar, og dessutan trening på pust, kan bidra til å dempe tørrhostinga.

– Mageleie har vist seg å vere bra, det same gjeld det å sitje framoverlent, med god støtte, seier ho.

Dempar fleire symptom

Det blir ofte skild mellom tørrhoste og slimhoste. Ved slimhoste får ein hosta opp slim, men tørrhosten blir ofte kalla uproduktiv hoste, fordi ein ikkje hostar opp noko. Ofte kan sjølve hosten vere selvforsterkende fordi han skaper meir irritasjon i halsen.

– Nokre av covid-pasientane har hatt mykje slim, men andre ikkje. Stort sett har det vore berre tørrhoste. Då har det vore om å gjere å få hosten til å roe seg, seier Jónsdóttir.

På Ahus har dei laga ein brosjyre som dei gir til pasientar med luftvegsinfeksjon. Der blir det påpeika at ein òg kan dempe andre symptom dersom ein får kontroll over tørrhosten.

Tørrhoste kan vere slitsamt og gi plager som økt pustevanskar, hovudverk, brekninger og muskelsmerter. Hostekontroll kan førebyggje uproduktiv hoste og tørrhoste, samt bidra til meir effektiv og skånsam slimmobilisering, heiter det i brosjyren.

Råd og tips til hostekontroll:

Det blir lista opp følgjande råd for å få kontroll over hosten:

* Pust inn gjennom nasen: Ved å puste inn gjennom nasen blir lufta noko fukta og varma, dette kan bidra til å dempe hosterefleksen.

* Leppepust: Pust inn gjennom nasen og lag lett motstand med leppene når du pustar ut.

* Hoste mot lukka munn: Å hoste mot lukka munn kan avgrense hosten.

* Puste med små volum: Pust mindre djupt i nokre pust, til du føler at du har betre kontroll på hosten.

* Fukte svelget: Drikk varmt/kaldt vatn eller ta ein pastill, gjerne med mentol. Nokre synest det hjelper å suge på isbitar. Prøv deg fram kva som fungerer for deg.

* Medikament: Forstøvar med saltvatn kan redusere hoste. Hostesaft mot tørrhoste kan òg ha effekt.

* På sjukehuset bruker dei òg mini-pep, ei slags plastfløyte som ein blæs i, og som gir motstand på utpusten.

Det blir tilrådd å trene på hostekontroll i tider der ein hostar mindre, for å kunne bruke det ved akutte hosteanfall.

Stillingsendringar

Pasientane på Ahus blir òg tilrådde å endre på stillingane sine for å sikre god lungefunksjon:

– Døme på ulike stillingar i seng kan vere sideliggande høgre, sideliggande venstre og mageleie. Bruk gjerne puter for å finne ei behageleg stilling. Sitt gjerne oppe på sengekant eller i stol om forma tillèt det, heiter det i brosjyren.

Jónsdóttir fortel at stillingsendringane saman med pustetreninga bidreg til få fordelt oksygenet betre i lungene.

– Alt etter korleis du ligg, så kan du ventilere visse område av lungene, seier ho.

Fysisk aktivitet

På sjukehuset tilrår ein óg at pasientane med luftvegsinfeksjonar, som ikkje er for alvorleg sjuke, å bevege seg dagleg.

– Dersom pusten og forma di tillèt det, tilrår vi at du er ute av senga fleire gonger i løpet av dagen.

Sjølv korte rundar opp i sitjestilling kan utgjere ein forskjell dersom ein orkar lite.

– Å vere i rørsle og aktivitet kan gjere det lettare å løyse slim. Nokon opplever at rørsle kan trigge hosteanfall. Tilpass derfor rørslene etter dei kreftene du har, og lytt til kroppen dersom du blir sliten.

(©NPK)