Prøvesvar avgjer: – Kan hende vi må halde Vadheim skule stengt lenger enn ut neste veke