Program 17. mai Sunnfjord kommune

Tog blir det ikkje, men markeringar blir det likevel. Lurar du på korleis 17. mai blir der du bur? Program for alle bygdene i Sunnfjord kommune finn du her: