NETTAVISEN: I midten av november vedtok regjeringa å tilby ei fjerde vaksinedose mot koronaviruset til alle friske mellom 18 og 64 år. Denne veka blei også ein ny biverknad ført opp som følge av koronavaksinar.

Det får vaksineforskar Gunnveig Grødeland til å reagere.

– Såframt du ikkje er over 65 år eller tilhøyrer ei risikogruppe, er det ikkje noko behov for ei fjerde dose. Alt vi har av data peikar i klar retning: Har du ikkje underliggande sjukdom, har du ingen nytte av den fjerde dosen, fortel Grødeland.

Fleire biverknadar

Måndag 28. november blei kraftige menstruasjonsblødingar ført opp av Europeiske legemiddelmyndigheiter som ein biverknad kvinner kan oppleve av å ta koronavaksinane Pfizer/Biontech og Moderna.

Ifølge Statens legemiddelverk har dei behandla 14.833 meldingar frå norske kvinner, som har opplevd menstruasjonsforstyrringar. Av desse reknar ein 5.000 som kraftige blødingar. Det skriv TV 2.

– Mykje tyder på at dette ikkje er langvarig og går over. Det er berre éi av fleire biverknadar, seier immunologen.

Yngre menn kan også få biverknadar. Hjartepose- og hjartebetennelse har vore ein påvist biverknad blant yngre menn.

– Det også burde tilseie at den yngre befolkninga, som har låg risiko for alvorleg covid-sjukdom, skal ha ein høg terskel for å anbefale fleire dosar. Spesielt dosar der effekten no berre er å gje vern mot alvorleg sjukdom, fortel Grødeland.

– Er ikkje vaksinen viktig for å beskytte oss mot viruset og samfunnet generelt?

– Vaksinen vil booste immunsystemet, men når du har nådd ein terskel av vern, så får du ikkje meir vern ved vidare boosting. Spesielt sidan dei variantane som er i omløp no, er så annleis enn dei som er i vaksinane.

FHI: – Ulempa kan vere større enn nytta

Avgjerda til regjeringa er basert på Folkehelseinstituttets anbefalingar.

Avdelingsdirektør i FHI, Are Stuwitz Berg, opplyser til Nettavisen at instituttet ikkje har noko anslag på kor mange utanfor risikogruppa som vil nytte seg av vaksinetilbodet.

– Det viktige er at dei som er over 65 år eller 18 til 64 år med underliggande sjukdom tar ei ny oppfriskingsdose denne hausten, skriv han i ein e-post.

Han er likevel klar på at dei under 65 år og ikkje er i risikogruppe, må ta ei eiga vurdering.

– For dei yngste i aldersgruppa 18 til 64 år er nytta av ei ny dose minst, og dermed kan ulemper som menstruasjonsforstyrringar gjere at ulempa blir større enn nytten, skriv han.

Også Grødeland meiner dei over 65 år bør ta det fjerde vaksinestikket.

– Like eintydig som datoane er for at yngre personar ikkje bør ta dosane, er datoane på at dei over 65 år bør ta den fjerde dosen.