Prislappen på den store E39-tunnelen forbi Førde minkar med 900 mill. kr. No vil dei ha fortgang

Den store stamvegtunnelen bak Førde kan byggast nesten ein milliard kroner billigare enn først tenkt. – No må E39-omlegginga løftast fram, seier Olve Grotle (H) og Jenny Følling (Sp).