Fylkesdirektøren prioriterer rassikring av fv. 609 Heilevang i 2023.

Det melder ordførar Jenny Følling i Sunnfjord kommune til Firda.

Vegstrekninga mellom Førde og Askvoll er ofte stengd på grunn av ras eller fare for ras. Seinast fredag fekk Firda tips om at småstein hadde rasa ned i vegen.

Hovudutvalet for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune skal gå gjennom saka på eit møte 24. mai. Deretter skal Finansutvalet handsame økonomiplanen for 2023-2026 1. juni.

Dermed blir det opp til politikarane om dei gjer som administrasjonen tilrår.

Firda kjem tilbake med meir.

Les meir om saka her: