Petter Sortland og Ap med halvparten av førehandsstemmene

Dei første valprognosane viser at Arbeiderpartiet i Høyanger har fått 50,2 prosent etter at førehandsrøystene er talde.