Vert tollfri-grensa fjerna får du gebyr på 158 kr for alle pakkar

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge advarer norske politikere mot å fjerne tollfrigrensen på egenhånd. – Dersom Stortinget skulle vedta å fjerne mva-grensen allerede fra 2019, vil kostnadene og gebyret bli som i dag.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge advarer norske politikere mot å fjerne tollfrigrensen på egenhånd. – Dersom Stortinget skulle vedta å fjerne mva-grensen allerede fra 2019, vil kostnadene og gebyret bli som i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Posten åtvarar norske politikarar mot å fjerne tollfrigrensa.

Tysdag blei det kjent at Stortinget ønsker å greie ut moglegheita for å fjerne tollfrigrensa på 350 kroner på netthandel.

Det sterkaste argumentet mot ordninga er at den er svært konkurransevridande for norske bedrifter fordi utanlandske nettbutikkar kan selje varer avgiftsfritt til norske forbrukarar, mens norske aktørar må betale avgift.

Dei fleste ser ut til å vere einige i at dette er eit stort problem. Utfordringa er at fraktselskapa typisk tar 158–200 kroner i gebyr for å fortolle pakkene på veg inn i Norge. I tillegg kjem sjølve avgifta.

Dette gebyret skal ifølge Postlova vere «kostnadsorientert» og til ein «overkommeleg pris».

– Jobben vi utfører er den same, om oppgitt verdi er 50 øre eller 2.500 kroner. Det er derfor det er vanleg med minimumsgrenser for fortolling verda rundt, seier Postens pressesjef John Eckhoff til Nettavisen.

Posten har ei krystallklar oppfordring til norske politikarar: Ikkje fjern denne tollfrigrensa no.

– Dersom Stortinget skulle vedta å fjerne mva-grensa allereie frå 2019, ville kostnadene og gebyret bli som i dag, seier Eckhoff.

Normalt inflasjonsjusterer Posten sitt gebyr frå nyttår, noko som i så fall vil bety over 160 kroner per pakke.

– Er Postens beskjed til ei slik utgreiing at dagens system er så effektivt som det kan bli, og at dersom frigrensa fjernast, må alle pakkar med verdi uutrekanst i gebyr?

– Vi jobbar med fleire tiltak for å møte framtida med forventningar om auka sjølvbetening, automatisering, robotisering og anna ny teknologi. Uansett vil vi måtte ta betalt for jobben vi skal utføre, men kva prisen eventuelt blir i ei framtidig løysing kan vi ikkje seie noko om i dag, seier Eckhoff.

Utfordringa med fortollingsgebyr og tollgrenser er ikkje noka særnorsk problemstilling.

Ikke fjern tollfrigrensen nå.

John Eckhoff, pressesjef i Posten

– EU vedtok i desember 2017 å fjerne mva-grensa frå 2021 så framt system og ordningar som kan redusere mva-/tollbehandlings-kostnadene er på plass. Det inkluderer avtalar med internasjonale netthandelsaktørar, slik at dei kan stå for mva-innkrevjinga, seier Eckhoff og legg til.

– EU har altså rekna ut at det vil ta tre år å få slike ordningar på plass. Det ville vere svært krevjande, om i det hele tatt mogleg, for Norge åleine å få på plass avtalar med netthandelsaktørar i hele verda.

I Sverige, som ikkje har ein nedre tollgrense, har PostNord aktivt jobba for å få til avtalar med utanlandske aktørar for å få dei til å betale inn svensk moms. Dei har så langt fått til ein avtale med Wish, men andre er ikkje i boks.

Og at denne typen avtaler er vanskeleg å få til, har Australia nettopp funne ut: Amazon sluttar å sende varer til landet frå 1. juli fordi Australia har fjerna si tollfrigrense og ønsker at det skal krevjast inn ei 10 prosents avgift på alle kjøp.

– Vårt bodskap er at det vil vere fornuftig for Norge å søke samarbeid med EU om dette, og fjerne grensa når hensiktsmessige ordningar er på plass, seier Eckhoff.

Artikkeltags