Politikarane seier nei til fleire parkeringsplassar på bakken her

Tilrettelegging for minst fire etasjar og færre parkeringsplassar på bakken. Det er krava frå formannskapet i Sunnfjord kommune. Politikarane vil halde på intensjonane i den ferske områdeplanen for indre Øyrane.