Utrykkingspolitiet i Nordfjord hadde fredag åtferdskontroll på rv. 15 ved Haugen.

Ein førar vart bøtelagd for ikkje å ha brukt bilbelte, medan fem andre vart tatt for bruk av mobil under køyring.

Terje Oksnes, Up-sjef i Sør-Vest og Vest politidistrikt, har tidlegare uttalt at politiet ser at færre sit med telefonen inntil øyret, men at blikket heller går ned i fanget og det som skjer på mobilen.

– 25 prosent av mobilbruken er til samtalar. Resten går vekk til Snapchat, internett og «you name it».

Prikkbelastning vart innført 1. januar 2019 fordi mobilforbodet i svært liten grad blir respektert. Om du blir tatt for bruk av mobil når du køyrer, ventar ei bot på 1700 kroner og to prikkar i førarkortet, alternativt fire i prøveperioden.

Dette er reglane

Du kan starte opp og avslutte ein samtale dersom mobiltelefonen er i ein haldar eller kan styrast med handfrie løysingar, t.d. ein knapp på rattet.

Det er også tillate å spele av musikk eller andre lydfiler når dette kan styrast handfritt.

Annan bruk av mobiltelefonen til SMS, surfing på nett, bruk av appar osb., er uansett plassering av mobiltelefonen ikkje tillate.

Kjelde: Statens vegvesen / Lovdata