Politiet om laservarsling på Facebook: – Dei er jo ikkje meir vaksne enn at dei kastar oss ut

Facebookgruppa «Kontroller i Førde og omegn» har i skrivande stund 7326 medlemmer. Politiet ser både fordelar og ulemper med at kontrollane blir kjent, men éin ting gjer dei spesielt oppgitt.