Politiet leita etter bevis i narkosak, fann video av råkøyring i 240 km/t

To unge menn i byrjinga av 20-åra fekk mobilane sine beslaglagt i samband med ei større narkosak. Der oppdaga politiet noko interessant.