Det opplyser Natur og Ungdom sjølv i ei pressemelding.

Politisjef i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, stadfestar også dette.

Den siste veka har det vore lenkeaksjonar i høve oppstart av Nordic Mining sitt anleggsarbeid. Desse aksjonane har hindra Nordic Mining å utføre arbeidet sitt.

Firda kjem tilbake med meir.