BA: Fleire politidistrikt gjekk fredag ut med ei åtvaring om eit mogleg svindelforsøk, der folk blir ringt opp av det som tilsynelatande er naudnummeret til politiet. Det er det likevel ikkje.

– Vi har fått førespurnader frå folk i området som har vorte ringt opp frå telefonnummer 112. Politiet ringer ikkje ut frå desse linjene, slår Vest politidistrikt fast i ei melding.

Til operasjonssentralen i vest er det komme fleire telefonar frå folk som har vorte ringt opp av 112.

– Vi tilrår at folk ikkje tar telefonen viss det nummeret ringer, men viss nokon ved eit uhell tar telefonen, så må dei i kvart fall ikkje gi frå seg personopplysningar, seier Halleraker.

Ta kontakt om du blir ringt opp

Dersom nokon får ein slik oppringing, så ønsker politiet å bli varsla for å kunne loggføre tidspunktet.

– Politiet ringer aldri ut frå 112, fastslår operasjonsleiaren.

Politidirektoratet opplyser til BA at det òg var liknande hendingar førre helg, der det var kommen telefonar til personar i andre politidistrikt.

Politiet: – Får du telefon frå 112, ikkje ta telefonen

Det finst teknologi som gjer det mogleg for svindlarar å velje kva for eit nummer som dukkar opp på telefonen som blir ringt opp. På same måte er det mogleg å sende e-postar som tilsynelatande stammar frå til dømes politiet, men som eigentleg har ein heilt annan sender.