Politiet krasja for 1,1 million

I fjor blei det registrert 32 hendingar som førte til skadar på køyretøya til Vest politidistrikt.