Torsdag kveld melder Askvoll kommune at det er påvist bakterie i drikkevatnet ved vassverket i Askvoll og Holmedal.

Hushaldningar som får vatnet sitt derifrå, får derfor pålegg om å koke det.

Kommunen skriv på heimesidene sine at registrerte brukarar vil få meir informasjon neste veke. Fram til ny informasjon er gitt, gjeld kokevarselet.

Slik gjer du:

Fosskok vatnet i minst eitt minutt i kjele. Brukar du vasskokarar, vil vatnet normalt fosskoke før kokaren slår seg av. Ifølge Folkehelseinstituttet vil dette vere tilstrekkeleg.

Du kan også koke vatnet i mikrobølgeomn, då gjeld det same prinsippet: Vatnet må fosskoke.

I tillegg til drikkevatn bør du bruke kokt vatn til:

  • All mat og drikke som normalt ikkje skal kokast og varmebehandlast til over 100 grader
  • Kaffitraktarar. Desse kokar ikkje vatnet, men varmar det berre opp. Vatnet må difor fosskokast på same måte som drikkevatnet før det vert brukt i kaffitraktaren.
  • Skyljing av frukt, salat og grønsaker som ikkje skal kokast

  • Isbitar

  • Tannpuss

  • Manuell oppvask. Oppvaskmiddel med desinfeksjonseffekt er ikkje tilstrekkeleg. Oppvask- og vaskemaskin kan nyttast som normal på program over ein time og over 65 grader.