Gå til sidens hovedinnhold

På tre år har Sparebanken Sogn og Fjordane tilsett 60 nye medarbeidarar

Artikkelen er over 2 år gammel

Det går ikkje utover resultata. Inntektene til banken har auka med over 30 millionar kroner, viser ferske tal.

– Vi har fått ein god start på 2019.

Det seier administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene, i ei pressemelding.

Den største banken i fylket har ei samla inntekt på 282 millionar kroner, noko som er 33 millionar meir samanlikna med det første kvartalet for eitt år sidan.

Dette har samanheng med eit godt resultat frå mellom anna finansielle investeringar, vekst i netto renteinntekter og låge tap på utlån.

Treng ny kompetanse

Banken er inne i ei tid med betydelege omstillingar som krev ny kompetanse. Dei tre siste åra har Sparebanken Sogn og Fjordane tilsett til saman 60 nye medarbeidarar. Desse erstattar medarbeidarar som har gått av med pensjon, men mange representerer også ny kompetanse som skal bidra til å utvikle banken vidare.

– Det er fullt mogleg å gjennomføre omfattande fornying av organisasjonen, og samstundes levere vekst og gode resultat, seier Teigene i pressemeldinga.

Han held fram:

– Den sterkast veksande aldersgruppa i verda i dag er dei over 65 år, og dette treff Sogn og Fjordane med tyngde. Éin av fire arbeidstakarar når pensjonsalder innan 5–6 år, difor er rekruttering fylket si største utfordring dei neste åra. Banken er likevel eit døme på at det er mogleg å møte denne utfordringa, seier Teigene.

Gir 45 millionar tilbake

I 2019 vil om lag 45 millionar av banken sitt overskot bli delt ut til allmennyttige formål.

– Gode resultat gjer at vi har moglegheita til å ta ei aktiv og sterk samfunnsrolle, og gjennom det bidra til nyskaping og aktivitet. Noko vi mellom anna ser no med alle dagsturhyttene. Det er utruleg kjekt å for oss å sjå all aktiviteten det er på desse hyttene rundt om i heile Sogn og Fjordane. Det skaper stoltheit hos meg og våre tilsette, seier Teigene.

Hovudlinjer 1. kvartal 2019

• Netto renteinntekter 220 mill. kr (210 mill. kr)

• Resultat finansielle instrument 30 mill. kr (9 mill. kr)

• Driftskostnader 122 mill. kr (114 mill. kr)

• Tap på utlån 1 mill. kr (8 mill. kr)

• Totalresultat 126 mill. kr (97 mill. kr)

• Eigenkapitalavkastning 10,8 % p.a. (9,0 % p.a.)

• Kapitaldekningsprosent 18,2 % (17,8 %)

Tala i parentes er frå første kvartal i 2018.

Les også

Sparebanken har fått 40 nye fjes på to år. Fjoråret blei historisk godt

 

Les også

Meklarhuset opnar kontor i Bergen. – Blir knallhard konkurranse

Les også

– Vi har hatt høg vekst i folketalet i over 50 år. Det vil bli tyngre å skape vekst framover

 

Kommentarer til denne saken