På to timar tok Up 17 fartssyndarar på rv. 5 – éin var på nippet til å miste lappen

Totalt reiste 28 bilistar i Sunnfjord heim med fartsbot tysdag.