På gli til å godta blokker på seks etasjar ved Bergum

Sunnfjord formannskap sender planane for Murihagen-utbygginga i Førde ut på høyring, trass i kommunedirektør Ole John Østenstads skepsis.