På denne E39-stripa vert det no to nye år med ventetid

Der eit arbeid sluttar, byrjar eit anna no Frå Kusslid og mot Moskog. Eit nytt VA-anlegg til Sunnfjord Næringspark skal på plass, og det betyr stenging og venting i periodar.