Øystein (41) åtvarer etter drukning: – Å hoppe uti etter nokon er det siste ein skal gjere

Symjetrenar Øystein Erland meiner folk kan for lite om symjevettreglar. Han er blant få i landet som har kurs i utandørssymjing.