– Hittil har over 50 personar vorte påviste smitta. Dette omfattar 38 av 40 deltakarar på bussen, skriv FHI i r apporten.

Det var ein turbuss med pensjonistar hovudsakleg busett på Jæren, der det førre veke var omfattande spreiing av covid-19. Etter enda reise er det påvist nye smittetilfelle på stader turfølgjet har besøkt.