Så langt er meir enn 40 aksjonistar blitt arrestert i samband med natur og Ungdoms aksjonar mot gruveprosjektet til Nordic Mining på Engebø i Førdefjorden.

Aksjonistane har fått over 350.000 kroner i bøter, melder Natur og Ungdom.

Dei opplyser og at dei planlegg å trappe opp aksjonane mot slutten av veka.