Det er ein auke på 40 nye siste døgn.

Auken er litt mindre enn han har vore dei siste dagane. Søndag auka smittetalet med 57 nye tilfelle. Den same auken vart registrert laurdag, og sidan fredag har auken vore på 182 tilfelle. Tala er henta frå Meldingssystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

I alt har 10.005 nordmenn testa positivt for koronaviruset. Om lag 95 prosent er friskmelde, ifølgje FHI.

Til saman åtte personar var fredag innlagde på sjukehus med påvist koronavirus og éin av dei ligg i respirator, viser tal frå Helsedirektoratet. Tala blir ikkje oppdaterte i helga.

FHI har registrert 261 koronarelaterte dødsfall her i landet.

(©NPK)