Sigurd var nøytral journalist i 45 år. No er han blitt demonstrant. – Klarte ikkje la vere

Som journalist måtte Sigurd Løseth (68) legge band på meiningane sine. No er den tida over. På søndag står han utanfor Stortinget med ein klar beskjed til regjering og storting.