Seint måndag kveld vart Ap, Sp, SV, Raudt og Frp einige om eit felles forslag om lågare ferjeprisar.

– Stortinget ber regjeringa kome tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte ferjetakstar allereie for inneverande år, og ein forpliktande plan for halvering av ferjeprisar på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løysningar for lågare takstar for pendlarar skal prioriterast og reduksjonen skal finansierast av staten, skriv partia i forslaget.

Forslaget vil bli stemt over i høve behandlinga av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i tysdag. Opposisionen har med dette forslaget fleirtal.