Gå til sidens hovedinnhold

Opphevar rådet om å avgrense nærkontakt mellom hundar

Artikkelen er over 1 år gammel

Mattilsynets kartlegging tyder på at den ukjente hundesjukdommen ikkje smittar lett mellom hundar. Dei opphevar derfor rådet om å avgrense nærkontakt.

Årsaka til sjukdomstilfella er framleis ikkje kjent, men færre nye tilfelle og resultata av den omfattande kartlegginga tyder på at sjukdommen ikkje smittar lett mellom hundar, opplyste Mattilsynet torsdag kveld.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet får no få meldingar om hundar med blodig diaré frå veterinærar, klinikkar og andre, og talet på sjukdomstilfelle går tydeleg ned.

Ikkje alle i samanheng

Det er òg klart at alle sjukdomstilfella ikkje kan setjast i samanheng med kvarandre.

– Informasjonen vi har fått, viser òg at i dei fleste tilfelle der éin sjuk hund bur saman med fleire andre hundar, har berre den eine hunden vorte sjuk, seier veterinær og seniorrådgivar Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Mange av dei melde sjukdomstilfella er frå nokre fylke på Austlandet, der hundetettleiken òg er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet meiner at fleire hundar i dette området ville vorte sjuke dersom dette hadde vore ein sjukdom som smitta effektivt mellom hundar.

Minst 173 tilfelle

Det har vore minst 173 tilfelle med blodig diaré hos hundar sidan 1. august, med varierande alvorsgrad. Det blir at anslått 43 hundar, fordelt på tolv ulike fylke, har døydd etter å ha hatt liknande symptom.

Kartlegginga viser at nesten 90 ulike hunderasar har hatt same symptom.

Veterinærinstituttet meiner det er usannsynleg at det er éin konkret fellesnemnar mellom alle dei registrerte tilfella av hundar med blodig diaré. Dei meiner at sjukdomsutviklinga kjem av fleire samanfallande faktorar.

Bakterie hos 50 hundar

Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens vorte påvist hos rundt 50 av hundane som har vorte sjuke med blodig diaré.

Vidare har undersøkingane om slektskap mellom bakteriar vist at 14 av tilfella med sjuke hundar hadde nærast identisk bakterie.

– Dette stadfestar at nokre av hundane med blodig diaré har vorte utsette for same smittekjelde, medan andre er ikkje ein del av eit utbrot og kan vere sporadiske tilfelle, seier Tronerud.

Kommentarer til denne saken