Oppfordring: Kjøp årskort sjølv om sesongen er dårleg

Langeland Ski- og Fritidssenter håpar fleire gjer som Roy. Lat tvilen komme oss til gode og kjøp årskort, er oppfordringa.