«I begge regionane dreier det seg om rømt fisk med ukjent opphav», skriv Fiskeridirektoratet på nettsidene sine.

Oppdrettsfisk på 1–2 kilo er funne i Åna-Sira, Kvina og Sokna på Sørvestlandet.

I Vadheimsfjorden, Høyangsfjorden og Sula, og dessutan i vassdraga Gaula, Nausta og Jølstra er det meldt om fangst av oppdrettslaks på 3–5 kilo.

Fiskeridirektoratet ber om tips om fleire funn og kor fisken stammar frå. Dei er òg interesserte i bilete av fangst og skjelprøvar.