Fylkesmannen og Havforskingsinstituttet ante ikkje at korallområdet eksisterte før dei blei varsla av undervassfotografen, Erling Svensen, i sommar. Då hadde dei alt gitt løyve til å plassere eit oppdrettsanlegg i området, skriv NRK.

Fylkesmannen trekte tilbake løyvet, men oppdrettsselskapet klaga på avgjerda til Miljødirektoratet. Sidan laksesmolten og anlegget alt var bestilt, har oppdrettarane fått lov å setje i gang.

– Miljødirektoratet burde tatt ei rask avgjerd og flytta anlegget vekk, seier Erling Svensen til statskanalen.

– Det er ein fortvilande situasjon, seier Carl-Erik Arnesen, styreleiar i Troland fiskeoppdrett, som eig oppdrettsanlegget saman med Austevoll Melaks og Langøylaks.

Han fryktar milliontap om staten ombestemmer seg, og seier dei vil overvake området for å sjekke om blomkålkorallen vert påverka.