Anken til oppdrettarane vart ikkje tillaten fremja av Høgsteretts ankeutval. Dermed blir dommen i lagmannsretten – der staten blir frifunnen – ståande, ifølgje IntraFish.

Dei 25 lakse- og aureoppdrettarane mellom Nordhordland og Stad stemna staten etter at dei i 2020 vart pålagde å kutte produksjonen gjennom «trafikklyssystemet». Det innebar at alle selskapa i området måtte redusere matproduksjonen sin med 6 prosent.

Dei gjekk til sak for å få vedtaket oppheva.

Oppdrettarane tapte først i tingretten og gjekk deretter på eit dundrande tap i lagmannsretten, skriv IntraFish.