Lokale oppdrettarar tener gode pengar på lakseeksport

Lakseeksportselskapet Seaborn tener gode pengar. Lokale oppdrettarar står bak.