Opnar for meir lokale tilpassingar, viss smitten flatar ut