Får du også spørsmål om hvorfor partiet ditt ble partiet ditt? Er svaret ditt at det vet du godt, og at det ikke skyldes enkeltsak eller partiprogram? Hadde valg av parti tvert imot å gjøre med et grunnleggende positivt syn på de sterke kreftene, initiativene, engasjementet og skapergleden som bor i oss mennesker, og at noe av det viktigste vi kan gjøre som samfunn er å legge til rette for at disse egenskapene får blomstre og virke?

Gratulerer, da har du brukt Grotle-metoden. Ukjent metode, sier du? Nuvel, den ble publisert i Firda 24.3 i år. La meg gi deg en kort innføring i metoden, før vi tar en titt på dens gyldighet som allmennyttig verktøy.

Les også

Verdien av jobbskaparane våre

Steg 1 består i å vokse opp på vestlandet i en litt sovende og stille bygd, der ingenting lå til rette for vekst og utvikling. Men så kommer gründere og starter opp en suksessrik fiskeoppdretts og -foredlingsbedrift som snur opp ned på hele din verden.

Steg 2 består i å poetisk hylle heltene; de som flyr høyere enn oss andre og rører ved folks liv, og samtidig late som man ikke forstår at den spesifikke heltehistorien er en konsekvens av mye mer.

Steg 3 er å naivt la det framstå som at privat rikdom på stadig færre hender er med å skape livskraftige og gode samfunn. Og se, du har valgt parti!

Det var metoden. Nå til gyldigheten, og observante lesere vil se at dette faller sammen allerede fra start. Jeg behandler her steg 1 og steg 2 sammen, fordi de er så vanskelige å skille:

Riktignok er det mange som har vokst opp på Vestlandet i en litt sovende og stille bygd. (Jeg også.) Men der stopper det opp. For på det Vestlandet Olve Grotle kjenner best – det nå snart mytiske Sogn og Fjordane – der har det ikke manglet på muligheter for vekst og utvikling.

Det har kanskje manglet mennesker i bygdene, men de som er der har jevnt over vært blant de mest veltilpassede og lykkelige i landet i tre generasjoner. Og gründerne? Vel, Grotle trekker jo fram Domstein, fiskeoppdrett og – foredling. Disse, som alle andre som utvikler og driver privat næring, er viktige for alle lokalsamfunn. Så ja, de fortjener sitt velfortjente skryt. Men både framvekst og suksess skylder jo mer.

Offentlige skoler og flinke lærere for eksempel, slik at gründerbarn og vanlige barn skal lære å lese og skrive, og senere enten starte bedrift eller jobbe i den. Det er mye mer så klart, helsetilbud, idrettslag og fotballbaner, veier og tunneler, for eksempel. Dette er også noe helter trenger, og som har bidratt til å fostre de opp.

Greit, da har vi altså etablert det faktum at steg 1 og steg 2 i beste fall inneholder en halvsannhet: du kan vokse opp på Vestlandet i en litt sovende og stille bygd. Det kan du. Men du kan ikke unnlate å ta med at heltene som skaper nye ting både er avhengig av de samme offentlige godene og samtidig trenger menneskene som bor der like mye som omvendt. Det kan ikke sies at verden helt ble snudd opp ned.

Så til steg 3. Og her må vi nesten behandle Olve Grotle med den respekten jeg tror han fortjener. For steg 3 er ikke naivt i det hele tatt, det er heller ganske kynisk. Hvis det virkelig er slik at politikk skal handle om menneskene og ikke systemene må vi være ærlige om hva menneskene trenger for å ha gode og velordnete samfunn, slik Olve Grotle ønsker seg.

De fellesskapsløsningene avhenger selvfølgelig og helt grunnleggende av fornuftige og rettferdige skatteordninger. Hvis vi bruker Sogn og Fjordane som historisk rettesnor, noe jeg vil anta at Olve Grotle går med på, vil vi fort se at nettopp grunnrenteskatt er et ganske så sentralt suksesskriterium for nettopp næringsutvikling og velstand.

Det var vannkraften som reiste industrien i vest, og grunnrenteskatt og hjemfallsrett bidro også til både vekst og velstand for eierkommunene. I en norsk tradisjon der velstanden skal fordeles, og der det ikke er rettferdig at den skal konsentreres på bare noen få hender. Men andre ord holder heller ikke Steg 3 vann.

Nei da, Olve Grotle nevnte ikke grunnrenteskatt med ett ord i sitt leserbrev. Men det var det han mente. Han bare turte ikke være helt ærlig, fordi han vet at grunnrenteskatt på havbruk er like rettferdig som grunnrenteskatt på vannkraft. Han er altså ikke naiv, slik han villig framstår som, han er heller ganske kynisk. Konklusjonen er at Olve Grotles metode neppe er den du bør bruke for å velge parti.

Vil endre regelverket for farleg last på ferjer

Les også

Rettsleg kaos om elsparkesykkel-promille

Les også

Fiendar på Stortinget – tvillingar i Sunnfjord