Ole Andre Klausen: – Tiår med arbeid er ferdig. Vi berre måtte heise flagget

Askvoll kommune godkjende i dag detaljreguleringsplanen for Atløysambandet. Dermed har dei gjort alt dei kan i den saka.