Vassa gjennom flaumen med babyen i armane

Fride Marie Sølvberg vassa med vatn opp til knea og stri straum, med nurket på 5 mnd. i armane.