Olav trudde ingen ville ta over garden, men ein av svigersønene gjekk og brygga på ein draum

Etter å ha selt heile mjølkekvoten på 90.000 liter og nesten gitt opp at nokon av ungane skulle ta over garden, endra alt seg i ei handvending for Olav og Bodil Klungre.