Fram mot stortingsvalet i 2021 lyt dei raudgrøne partia bli einige om kva som skal rettast opp igjen av feilslegne samanslåingar i denne perioden. Til no har debatten dreia seg om regionreforma. Det har vore mykje snakk om å reversere både Troms/Finnmark og Viken. Raudt har vore klar på at Vestland må reverserast. Men også tvangssamanslegne kommunar må gjerast om på.

Raudt sitt distriktsårsmøte meiner: Dersom folket i ein kommune er mot samanslåing, er det ei tvangssamanslåing. Kinn kommune må difor takast med i kabalen om framtidig reversering.