Ein utanlandsk sjåfør vart nøydd til å fjerne alle sikthindrande gjenstandar i frontruta då kontrollørane til Statens vegvesen vinka han inn på Håbakken kontrollstasjon i Lærdal.

Beskjeden om i innrette seg etter regelverket var ekstra streng her, ettersom kontrollørane oppdaga at sjåføren hadde blitt stoppa i bergen dagen før – der han hadde fått same påpeikinga.

I Lærdal fekk han ikkje køyre vidare før gjenstandane var fjerna.

Fleire gebyr

Kontrollen vart gjort på kvelden. Totalt var 164 køyretøy innom kontrollstaden, og ti vart kontrollert i vidare kontroll.

I tillegg til sjåføren med frontrute-rotet, måtte ein overlasta tankbil laste av til den hadde lovleg vekt. Firmaet vart gitt eit gebyr på 2450 kroner.

Ein sjåfør måtte også punge ut. Han fekk 1500 kroner i gebyr for ikkje å ha brukt bilbelte.

For dårleg sikra

Eit vogntog måtte også laste om, grunna overvekt. Her vart det også påpeika at lasta måtte sikrast betre før sjåføren fekk køyre vidare.

I kontrollen vart det også gitt ut ein teknisk mangel grunna ei frontrute med sprekk. Ein lastebilsjåfør måtte også omplassere skiltet på bilen, grunna at dette var feilplassert.