Oftedal er einaste kvinna på topplista i Gloppen. Det var ikkje takka vere musikken

Hanne Bergliot Oftedal er den einaste kvinna på inntektstoppen i Gloppen. – Sørgeleg, seier Oftedal.