O. Drage og Xform med nytt bustadprosjekt på «Pynten»

Presteholten 5B i Førde er kjøpt av O. Drage AS med mål om å bygge nye bustader. Saman med Xform og Norconsult er det sett i gang detaljregulering.