Nytt kanonår for oppdrettarar i Førdefjorden. 80 millionar i utbyte siste fem åra

Selskapet har over fleire år levert solide overskot, skriv styret i Flokenes Fiskefarm i årsmeldinga.