Frykta store steinar skulle rase ned på tomtene– stoppa arbeidet

Men geolog meiner tryggleiken i bustadfeltet er god nok. Tomteeigarane kjenner seg ikkje like trygge.