Berre seks av ti mellomleiarar på Vestlandet planlegg å bli verende i jobben sin i lang tid, viser ei ny undersøking.

– Rolla som mellomleiar er prega av mykje press ovafrå, seier Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

38 prosent vil ikkje bli
I ei omfattende undersøking blant mellomleiarane i Norge, oppgir 62 prosent av vestlendingane at dei ønskjer å bli i sin noverende jobb i lang tid framover.

Undersøkinga er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne.

– Overraskande
Forbundsleiar i Lederne, Jan Olav Brekke, sier dette er en utvikling man har sett i norsk arbeidsliv over tid, men er likevel overrasket.

– Det er uventa å sjå ei så stor endring i løpet av berre eitt år, seier Brekke.