Episoden fann stad på ein utestad i Nordfjord i byrjinga av 2008.

Mannen i 20-åra har i Fjordane tingrett forklart at han stod i baren på utestaden, då to personar kom bort til han og begynte å provosere med personlege ting.

Han vart ståande og krangle med ein av dei, før han gjekk bort til bordet der dei han var saman med sat.

Då mannen i 20-åra skulle gå frå utestaden, gjekk han forbi bordet til mannen han hadde krangla med.

Vedkommande sa noko som gjorde at det rann over for mannen i 20-åra, og han skalla til mannen i ansiktet slik at nasebeinet hans brakk.

I tingretten utrykte den sikta at han ikkje burde ha reagert slik som han gjorde, og tilstod lovbrotet utan atterhald.

Mannen vart dømd til 21 dagars fengsel med ei prøvetid på to år og ei bot på 5000 kroner.