Så mykje pengar fekk ditt lag

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Flekke Bygdekvinnelag: 1.000

Holmedal Søndagsskule 1.000

Holmedal Bedehus 1.000

KorImpro 1.000

Cantus 2.000

Laurdagsklubben i Dale 2.000

Holmedal Yngres 2.000

Askvoll Seniordanselag 2.000

Guddal laurdagsklubb 2.000

Redningsvesten Etterverngruppe 2.000

Redningsplanken Pårørandegruppe 2.000

Holeholten 4h 2.500

Fure og Våge Songlag 2.500

Tyssedal Skyttarlag 3.000

Barnas Turlag Askvoll 3.000

Dalsfjorden Spelemannslag 3.000

Dale bygdekvinnelag 3.000

NFU Askvoll-Fjaler-HyllestD 3.000

Fjaler Revmatikarlag 3.500

Hellevik Idrettslag 4.000

Barnas Turlag Fjaler 4.000

Fjordane Grendalag 4.000

Fjaler Hundeklubb 5.000

DeKor 5.000

Helle og Vårdal bygdelag 5.000

Flekke og Straumsnes Musikkorps 5.000

Fjaler Danseverkstad 10.000

Fjaler helselag 10.000

Dale Musikkorps 10.000

Guddal Ungdomslag 10.000

Fjaler Kino 10.000

Flekke Ungdomslag 10.000

Askvoll og Holmedal Idrettslag 10.000

Nordalen Skisenter 10.000

Rivedal bygdelag 20.000

Dale Idrettslag - handball 25.000

Dale Idrettslag - Hovudstyre 30.000

Samla driftsstøtte 228.500

PROSJEKTSTØTTE

Dysleksilaget i Sunnfjord 2.000

Guddal Bygdekvinnelag 3.000

Holmedal Kino 10.000

Rivedal Bygdelag/Askvoll kommune 10.000

Dalsfjorden/Ytre Sogn Fjordhestlag 10.000

Prosjekt Badevika 10.000

Flekke Grendalag 10.000

Cantus 13.000

Straumsnes Grendalag 14.000

Dale Musikkverkstad 15.000

Flekke og Straumsnes Musikkorps 15.000

Holmedal Bygdemuseum: Utstillingsutsyr 20.000

Straumsnes Ungdomslag: Samlingshus 20.000

Stroka Skyttarlag: Minitayrbane 25.000

Korssund Dykkeklubb: Dykkarutstyr 25.000

Holmedal Ungdomslag: Teateroppsetting 25.000

Ljosheim Forsamlingshus: Enøktiltak 25.000

Fjaler Kino: Digitalisering 30.000

Partslaget Bakkejekta: Islandstur 40.000

Guddal grendalag: Leikeplass 40.000

Fjaler Motorsportklubb: Hall 40. 000

Guddal Ungdomslag: Grendahuset 80. 000

Aksjon Dalsfjordbrua: Bok og film 150. 000

Flekke Ungdomslag: Ungdomshuset 175.000

Dale Ungdomslag: Ungdomshuset 190.000

Samla prosjektstøtte: 997.000

Samla støtte ved 1.tildeling 2011: 1.225.500

Artikkeltags