Årets dansefestival på Senneset gard i Gaular blir arrangert 16.-19. juli, og arrangørane meiner sjølve at dei har lagt seg i selen for å optimalisere tilhøva for arrangementet.

Talet på artistar er noko mindre enn i fjor.

På lista står Steinar Engelbrektsson Band, PK & Dansefolket, Ole Ivars, Aristocats, Sie Gubba, Olav Stedje med orkester samt Wapo.