Kviven ferdig – no skal det jobbast for Kystvegen

KJEMPAR FOR KYSTVEG: F.v. Kristin Maurstad (prosjektleiar Kystvegen), Bengt Solheim-Olsen (styreleiar Kystvegen), Terje Høybakk (dagleg leiar Mafoss), Oddvar Saunes (Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Stein Kvalsund (påtroppande dagleg leiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Agnar Strømsnes (styreleiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Jarle Gjerde (styreleiar Mafoss)

KJEMPAR FOR KYSTVEG: F.v. Kristin Maurstad (prosjektleiar Kystvegen), Bengt Solheim-Olsen (styreleiar Kystvegen), Terje Høybakk (dagleg leiar Mafoss), Oddvar Saunes (Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Stein Kvalsund (påtroppande dagleg leiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Agnar Strømsnes (styreleiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Jarle Gjerde (styreleiar Mafoss) Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Næringsinteresser går til felles innsats, på tvers av fylkesgrensa.

DEL

Tunge næringsinteresser i Sogn og Fjordane og på Søre Sunnmøre vil no gjere felles innsats for å arbeide fram Kystvegen Ålesund–Bergen, som her i fylket ikkje minst kjem til å binde saman kyst-tyngdepunkta Florø og Måløy.

Signalet om kystveg-offensiven kjem frå dei maritime foreiningane på kvar side av fylkesgrensa: Maritim Foreining Sogn og Fjordane og Maritim Foreining Søre Sunnmøre (Mafoss). Foreiningane har vore medarrangør for Treffpunkt Kviven, ein konferanse som har blitt arrangert årleg sidan 2008.

Vidareføre samarbeidet

– Når Kvivsvegen no er ein realitet, er det på tide for oss å vidareføre samarbeidet for å få realisert andre viktige vegprosjekt for regionen, seier dagleg leiar i Maritim Foreining Sogn og Fjordane, Stein Kvalsund, i ei pressemelding.

Den maritime foreininga her i fylket har 43 medlemsbedrifter som til saman representerer 5000 arbeidsplassar.

Foreiningane ønskjer no å samarbeide med Kystvegen Ålesund–Bergen om å arrangere ny kystvegkonferanse, og signaliserte dette under ein samferdslekonferanse som vart halden i Loen i dag.

Stort løft

– For Kystvegen vil det vere eit stort løft å få inn samarbeidspartnarar som dei maritime foreiningane, meiner styreleiar Bengt Solheim-Olsen i Kystvegen.

– Vi vil i større grad få synleggjort behovet for kommunikasjonar nord-sør langs kysten i alle dei tre vestlandsfylka som Kystvegen går gjennom, seier han.

Det blir no sett ned ei gruppe som skal arbeide fram innhaldet i ein ny konferanse i 2013, og ein vil også trekkje andre aktuelle samarbeidsaktørar inn i arbeidet.

Kystvegkonferansen det var planar om å halde i år, er utsett til 2013, heiter det i pressemeldinga.

Artikkeltags