Førde veks suverent mest

Førde hadde eit fødselsoverskot på 54 og nettoinnflytting på 70, som gir eit pluss i folketalet på 124 i første halvår 2012.

Førde hadde eit fødselsoverskot på 54 og nettoinnflytting på 70, som gir eit pluss i folketalet på 124 i første halvår 2012. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Førde står for over halve folketalsveksten i Sogn og Fjordane i første halvår 2012.

DEL

Gå hausten i møte - BERRE 88 kr for 8 veker med papiravisa og alt innhald på nett

Det viser ferske tal frå Statistisk Sentralbyrå.

Tilflytting frå utlandet

Folketalet i Sogn og Fjordane auka med 213 personar frå årsskiftet og fram til 1. juli.

Statistikken viser at tilflytting frå utlandet var avgjerande for auken, medan fødselsoverskotet berre utgjorde ein auke på 10.

Overskot i Førde

Førde kommune hadde ein folketilvekst på 124, med pluss både i fødselsoverskot og i netto innflytting.

– Det totale biletet, slik eg ser det, er at Førde er ein veldig attraktiv stad å bu, seier ordførar Olve Grotle (H) til NRK Sogn og Fjordane.

Vekst i Sunnfjord

Dei tre nabokommunane i Indre Sunnfjord, Gaular, Jølster og Naustdal, kjem også ut med plusstal.

Askvoll er den einaste av kommunane i Sunnfjord som er på feil side av streken.

Gloppen og Flora har ein tilnærma lik auke, høvesvis 23 og 25 i pluss.

Fire fødde i Hyllestad

Hyllestad kjem dårleg ut med ein tilbakegang på heile 28 personar i første halvår.

Berre fire kom til verda i kommunen, medan netto utflytting var på 20.

Gulen gjekk litt tilbake, medan Høyanger og Solund kom ut i pluss.

Artikkeltags